[dolnośląskie] Zbójeckie Skały, Piekielna Dolina i Zamek Chojnik

Zamek Chojnik to bardzo popularne i świetnie zachowane ruiny XIII-wiecznej warowni obronnej na Dolnym Śląsku. To ideal…
Copyright © #2plus3blog